ØSTER HUS  
BOLIGPROSJEKT PÅ SKORPEFJELL

Design av logo,identitet og markedsmateriell og prospket, samt fotoregi for Skorpefjell, et landlig boligprosjekt for utbygger Øster Hus. 

Arbeid utført i min tid hos Melvær & Lien