sesongprogram_Facebook.jpg

stavanger symfoniorkester
sesongprogram 18/19

Stavanger Symfoniorkester (SSO) har valgt stemmen som sesongens tema. Både rent musikalsk (mht. repertoar), men også ”stemmen” hver og en av oss faktisk er. Temaet «Stemmen" skal bokstavlig talt prege sesongens repertoar og ordet er også fysisk preget inn i sesongprogrammets omslag, slik at ”stemmen” hever seg en anelse fra resten.  

Til programmet ble ulike profiler utfordret til å si noe om hva stemmen kan bety. For stemmene preger samfunnet vi lever i. Bidragene ble levert håndskrevet på et A4 ark. I tillegg ble også ulike orkesterstemmer portrettert i sitt rette element, der hver stemme blir tydeliggjort og tar sin plass i rommet. 

Rent grafisk, har sesongprogrammet en tydelig typografisk vekting, som er både stram og detaljert, variert og med utstrakt bruk av grid – en komposisjon som reflekter den klassiske musikken. Mens enkelte oppslag domineres av fotografier av musikere og håndskrevne bidrag, er andre svært grafiske, akkurat som verkenes variasjon og spennet i musikken.

foto: Andreas Kleiberg

Sesongprogram13.jpg
Sesongprogram2.jpg

STAVANGER SYMFONIORKESTER
SESONGPROGRAM 2018/2019
FOTO: Andreas Kleiberg