Myklebust_NY.jpg

BOLIGPROSJEKT på Myklebust– KRUSE SMITH

Design og utarbeidelse av prospekt og salgsmateriell til nye, moderne boliger i havgavet på Myklebust.


Arbeid utført i min tid hos Melvær & Lien