En ny, funksjonell nettside for Museene i Stavanger (MUST) som fokuserer på å synliggjøre og tilgjengeliggjøre utstillinger og arrangementer. Når totalt ni museum som er under MUST-paraplyen, med svært forskjellig karakter og innhold skal inn på samme nettsted er det en utfordring for både design og funksjonalitet. De nye nettsidene til MUST ble fullstendig redesignet og forenklet, hvor hvert museum tydelig fronter aktuelle utstillinger gjennom et visuelt brikkesystem med store foto.

Det har vært svært viktig å skape et publikumsvennlig, oversiktelig nettsted hvor det er lett å finne frem - og som ikke minst skal skape besøkelseslyst. Et moderne, enkelt og godt verktøy for alle ansatte på de ni museumene som er aktive brukere av nettsiden – og hele Stavangers befolkning.