REDESIGN AV LOGO OG GRAFISK PROFIL

Modernisering av Gaffel & Karaffel. Dette inkluderer ny nettside, nye visittkort, nye menyer, ny bildebank og annonsekampanje. 

Arbeid utført i min tid hos Melvær & Lien