Dante_business.jpg
Logo.jpg

DANTE Consulting
Logo & grafisk Profil

For DANTE Consulting som driver med bedriftsrådgivning er det viktig å framstå med et grafisk uttrykk som både har sterk egenart, skiller seg positivt ut blant konsulentselskapene, og som reflekterer navnet som er valgt: Dante.

Dante står blant annen for store historier og dramatiseringer. Dante er altså fortelleren med stor D. Logoen tar utgangspunkt i dette, bokstavelig talt. Den er basert på den store grafiske D’en vi tradisjonelt finner i begynnelsen av fortellerkunsten, som ofte er synonymt med store reiser og endringer. Dett er er fin symbolikk og en god historie ift kundene. 

Logoen har parallelle linjer, sirkler og halvsirkler som symboliserer utvikling og endring. Kanskje en snuoperasjon. Den henspeiler også på orden, matematikk og logikk. Uttrykket er rent, moderne og sofistikert.