KINOFILM FOR BOLIGPROSJEKTET 56/58 PÅ BOGAFJELL

Filmene er produsert i samarbeid med TV-Vest.
_

Arbeid fra min tid i Melvær & Lien